لایک ایرانی اینستاگرام

لطفا قبل از خرید در سایت، پروفایل اینستاگرام خود را در حالت عمومی (Public) قرار دهید. در غیر اینصورت سرور برند خوب، قادر به انجام سفارش شما نمی باشد. 

برای آموزش عمومی(Public) کردن پیجتان اینجا کلیک کنید.

 برای انواع پست ها قابل اجرا می باشد.

۱۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۴,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر ۱ ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۲۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۷,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر ۴ ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۵۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۱۴,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر ۸ ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۱۰۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۲۲,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر۱۲ ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۲,۰۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۳۹,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر یک روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۴,۰۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۷۵,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر ۲ روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۱۰,۰۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۱۹۰,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر ۳ روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی

۲۰,۰۰۰ لایک ایرانی

شروع لایک: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۳۶۰,۰۰۰ زمان پایان لایک: حداکثر ۳ روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • لایک های واقعی
فالوور۱۰۰% واقعی